OUR COMPLETED PROJECTS

Nisarg Height

2009-10
Kolki Ta.Phaltan, Satara

Nisarg Swapna

2010-11
Kolki Ta.Phaltan, Satara

Nisarg City

2010-11
Jadhawadi, Ta.Phaltan, Satara

Nisarg Complex

2012-13
Baramati,Pune

Nisarg Deep

2013-14
Mauje Jalochi, Baramati,Pune

Goldan City

2014-15
Natepute, Malshiras, Solapur

Vitthal Nagari PH-1

2014-15
Takli, Pandharpur, Solapur

Vitthal Nagari PH-2

2014-15
Takli, Pandharpur, Solapur

Ilakshidevi Goldan City

2015-16
Akluj, Ta.Malshiras, Solapur

Matoshree Residency

2015-16
ManishaNagar, Pandharpur, Solapur

VNS City, PH-1

2015- 16
Vandevi Kokila, Ta.Phaltan, Satara

VNS City, PH-2

2015-16
Vandevi Kokila, Ta.Phaltan, Satara

VNS City, Nira

2015-16
Nira, Ta.Purandar, Pune

VNS City

2015-16
Ganesh sheri Kokila, Ta.Phaltan, Satara

Shivajal City

2015-16
Naikbom Wadi, , Ta.Phaltan, Satara

Nisarg Goldan City

2015-16
Malegaon Bu, Baramati, Pune

Nisarg City,

2012-16
Malegaon Khu, Baramati, Pune

Goldan City Surawadi

2015-16
Surawadi, Ta.Phaltan, Satara

Nisarg Park Phaltan

2015-16
Widni, Ta.Phaltan, Satara

Vitthal Nagari Ph-2

2015-16
Anawali, Pandharpur, Solapur

VNS Group

2015-16
Nandal, Ta.Phaltan, Satara